KARIÉRA

Projektant oznamovacích zariadení (OZT) resp. zabezpečovacích zariadení (ZABZAR) pre železničnú infraštruktúru

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- projektovanie oznamovacích resp. zabezpečovacích zariadení (rozhlas, informačné zariadenia, poplachové a protipožiarne systémy,...),
- návrh a prerokovanie projektovej dokumentácie,
- vypracovanie podkladov pre rozpočet,
- koordinácia s ostatnými profesnými projektantmi

Vzdelanie v odbore - vysokoškolské II.stupňa
elektrotechnická fakulta - príslušný odbor (slaboprúd)

Nástupný plat : 800 ÷ 1500€ (polročné prémiové hodnetenie, 13. plat)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektant dopravných stavieb - mostár

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- projektovanie mostných objektov pre cestné a železničné stavby pre jednotlivé stupne projektovej dokumentácie,
- statické posúdenie navrhovaných resp. jestvujúcich konštrukcií,
- návrh a prerokovanie projektovej dokumentácie,
- vypracovanie podkladov pre rozpočet,
- koordinácia s ostatnými profesnými projektantmi


Vzdelanie v odbore - vysokoškolské II.stupňa
- stavebná fakulta, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Nástupný plat : 900 ÷ 1800€, resp. dohoda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracovník na výkon inžinierskej činnosti (IČ)

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- výkon inžinierských činnosti,
- vybavovanie rozhodnutí v správnych konaniach,
- komunikácia a korešpondencia s príslušnými úradmi,

- koordinácia s ostatnými profesnými projektantmi,
- orientácia v projektovej dokumentácii

Vzdelanie v odbore
- stredoškolské, vysokoškolské

Nástupný plat : 900 ÷ 1200€ (polročné prémiové odmeny, 13. plat)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektant TZB

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- projektovanie zdravotechnických vnútorných inštalácií, resp. vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika pre občianske a priemyselné stavby,
- zodpovedá za projektovanie a konštruktérsku činnosti pri projektovaní konkrétne určených stavebných objektov,
- zodpovedá za pomocnú doplnkovú činnosť pri kompletizácii príslušnej projektovej dokumentácie,
- zodpovedá za dodržiavanie stanovených termínov pri projektovaní a spoluzodpovedá za dodržiavanie konečných termínov spracovania projektovej dokumentácie,
- zodpovedá za odbornú úroveň projektových prác, za dodržiavanie legislatívnych a normových ustanovení dotýkajúcich sa danej projektovej činnosti


Vzdelanie v odbore - vysokoškolské
- stavebná fakulta

Nástupný plat : 900 ÷ 1500€ (polročné prémiové odmeny, 13. plat)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektant inžinierských sietí (kanalizácia, vodovod, plyn)

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- projektovanie inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod, plyn),
- zodpovedá za projektovanie a konštruktérsku činnosti pri projektovaní konkrétne určených stavebných objektov,
- zodpovedá za pomocnú doplnkovú činnosť pri kompletizácii príslušnej projektovej dokumentácie,
- zodpovedá za dodržiavanie stanovených termínov pri projektovaní a spoluzodpovedá za dodržiavanie konečných termínov spracovania projektovej dokumentácie,
- zodpovedá za odbornú úroveň projektových prác, za dodržiavanie legislatívnych a normových ustanovení dotýkajúcich sa danej projektovej činnosti


Vzdelanie v odbore - vysokoškolské
- stavebná fakulta

Nástupný plat : 900 ÷ 1500€ (polročné prémiové odmeny, 13. plat)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre všetky profesie požadujeme

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- skúsenosti s projektovaním v nami požadovanej oblasti – výhodou,
- spoľahlivosť, flexibilita a dôslednosť,
- ochota pracovať a rozhodovať sa samostatne,
- autorizácia SKSI je výhodou,
- vodičský preukaz: B

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamestnanecké výhody, benefity
- pružná pracovná doba,
- možnosť osobného rozvoja a profesného rastu,
- práca na zaujímavých projektoch,
- odborné a jazykové vzdelávanie,
- práca v mladom kolektíve,
- príjemné pracovné prostredie,
- homeoffice,
- finančné (príspevok na dopravu alebo ubytovanie, DDS - III. pilier) a nefinančné benefity poskytované spoločnosťou

Informácie o výberovom konaní
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom zasielajte na emailovú adresu spoločnosti SUDOP Košice a.s.
Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu uchádzačov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane os. údajov.