O FIRME

SUDOP KOŠICE a.s.

SUDOP - pôvodne Štátny ústav dopravného projektovania bol zriadený 17. novembra 1953 ako samostatný rozpočtový útvar Ministerstva dopravy bývalej ČSSR určený pre odvetvie železničnej dopravy a plnil funkciu generálneho projektanta v príprave investícií v rezorte s celoštátnou pôsobnosťou. Ústav sídlil v Prahe, závody mal vo viacerých mestách. Košice boli jedným z nich. V roku 1991 sa SUDOP Košice stal štátnym podnikom. V roku 1992 sa štátny podnik pretransformoval na akciovú spoločnosť SUDOP Košice a.s. .

SUDOP Košice a.s. pokračuje v úspešnej tradícii ako projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť. Prezentuje sa ponukou komplexných služieb pri príprave a riadení projektov dopravnej infraštruktúry, inžinierskych a priemyselných stavieb so zameraním na železnice. Prioritou súčasnosti je príprava projektov modernizácií železničných tratí V. paneurópskeho koridoru.

Od roku 2006 sa spoločnosť SUDOP Košice a.s. stala dcérskou spoločnosťou spoločnosti REMING CONSULT a.s., čím obe spoločnosti získali veľký prínos pri výmene skúseností a dobrej spolupráci medzi kvalifikovanými a zodpovednými zamestnancami.