REFERENCIE

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Prehľad projektovej dokumentácie stavieb spracovanej spoločnosťou SUDOP Košice a.s.:

 • ŽSR, Elektrifikácia trate Čadca - Zwardoň, vrátane PEÚ
 • ŽSR, Kabínková lanová dráha Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso
 • Slovnaft Vojany, Zavedenie širokorozchodnej trate do areálu závodu
 • DPMK, Rekonštrukcia električkovej trate Staničné námestie - Senný trh v Košiciach
 • ŽSR - žst. Prešov, peronizácia
 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak – DUR
 • Rekonštrukcia električkovej trate na Staničnom námestí - DSP, DRS
 • ŽSR, ŽST Poprad Tatry – Čelná nakladacia rampa - DRS
 • ŽSR, ŽST Čierna nad Tisou, modernizácia ŠR a NR, časť: koľaje NR č.869 a 870 - DSPRS
 • ŽST Čierna nad Tisou, prekládka na III. Vysokej rampe – DUR, DSP, DRS, AD
 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Liptovský Mikuláš – Poprad, 1. Etapa (úsek trate Poprad (mimo) – Lučivná) – DSP, DRS
 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, II. etapa (úsek trate Považská Teplá (mimo) – Žilina(mimo) – DSP, DRS, AD
 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Liptovský Mikuláš – Poprad, 2. Etapa ( ŽST Štrba) – DSP, DRS
 • Dobudovanie a rozšírenie Medzinárodného logistického centra PREMAKO – Štúdia
 • Rozšírenie existujúceho prekládkového terminálu, 2. etapa, UČS 012 Rozšírenie prekládky – DSPRS
 • ŽST Haniska pri Košiciach, napojenie ŠR do areálu METRANS - DSPRS
 • ŽST, Čierna nad Tisou, prekládkový komplex – Východ – Štúdia, EIA, DÚR, DSPRS, AD
 • ŽSR, Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy – DSPRS, AD
 • ŽST Nižná Myšľa, obnova výhybiek č. 10, 11, 12, 13, 14, 15 a stred DKS – DSPRS, AD
 • ŽST Rimavská Seč, rekonštrukcia výhybiek – DSPRS, AD
 • KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice - DSPRS, AD
 • ŽST ČNT Východná rampa – nová prekládková technológia - DUR, DSPRS, AD
 • KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia – DSPRS, AD
 • KE, Modernizácia električkového depa DPMK – DÚR, DSPRS
 • ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné - ŠR, EIA, DÚR
 • ŽSR, ŽST Košice - rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 - DSPRS, AD
 • ŽSR, ŽST Košice, obnova výhybiek č. 298XA, 301XA, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 315, 309, 314 - DSPRS
 • ŽSR, Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso - DSPRS
 • ŽSR, Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST - DSPRS
 • ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné - DSP, DRS
 • DPMK, Modernizácia električkového depa DPMK - DSPRS, AD
 • ŽSR, Rekonštrukcia ozubnice Štrba - Štrbské Pleso - DSPRS
 • ŽSR, Zlatno - Kokava nad Rimavicou - Utekáč, KRŽZ - DSPRS
 • ZSSK, Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava. Stredisko - Humenné - DRS
 • TEŽ Tatranská Lomnica a ozubnica Štrba - Štrbské Pleso - úspešné projekty

Dokumenty

Fotogaléria

Železničná doprava
Železničná doprava

Zoznam referencií