REFERENCIE

GEOTECHNIKA

Prehľad projektovej dokumentácie stavieb spracovanej spoločnosťou SUDOP Košice a.s.:

  • Odstránenie havarijného stavu po povodniach na ceste II/533 Novoveská Huta
  • Historická lesná úvraťová železnica (HLÚŽ) v Novej Bystrici - Vychylovka
  • Žilina – Košice, sanácia svahu a ochrana pred padaním skál v km 188,550÷188,700 / 214,200÷214,700 - DSPRS

Zoznam významných projektov realizovaných spoločnosťou SUDOP Košice a.s. v rôznych stupňoch projektovej dokumentácie:

  • Modernizácia železničnej trate v úseku Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry, portály tunela Dúbrava a Zámčisko
  • Modernizácia železničnej trate v úseku Púchov - Považský Bystrica, portály tunela Diel

Dokumenty

Zoznam referencií