REFERENCIE

POZEMNÉ STAVBY

Prehľad projektovej dokumentácie stavieb spracovanej spoločnosťou SUDOP Košice a.s.:

 • ŽSR, Hala pre starý jazyk v Čiernej nad Tisou
 • ŽSR, Prijímacia budova Michalovce
 • ŽSR, Poliklinika Zvolen
 • ŽSR, Prístavba Železničnej nemocnice s poliklinikou Košice
 • ŽSR, Poliklinika Zvolen
 • Rekonštrukcia budovy Spoločnej zdravotnej poisťovne Košice-okolie
 • ŽSR, Dostavba Rušňového depa Košice
 • Obecný úrad Župčany, dom smútku
 • Obecný úrad Bystrany, dom smútku
 • Obchodnoprekládkové centrum Čierna nad Tisou, Útulok na jazykovej rampe - DSPRS
 • Rekonštrukcia III. rozmrazovacej haly ČNT - DRS
 • VSP – Čierna nad Tisou, prekládka a skladovanie sypkých substrátov – DUR
 • VSP, Lokálna sociálno–prevádzková budova pre Rudný obvod a Mechanizačný oddiel - DSP
 • ŽST ČNT, Rekonštrukcia II. rozmrazovacej haly – DUR, DSPRS
 • BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s., ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy pri PK Západ - DSPRS

Výber stavieb z oblasti  BOZP a PBS realizovaných na základe projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou SUDOP Košice a.s.:

 • ŽST Bratislava hl. stanica, plnenie štandardov – DRS
 • Bratislava, stavebná obnova západného krídla veľkej vodárne - DSPRS
 • ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Košice,, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad-Tatry (mimo), 2. Etapa - DSP/DRS
 • ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - DUR
 • ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina – DSP
 • DPMK, Modernizácia električkového depa - DSPRS
 • KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice - DSPRS
 • Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel–projektová príprava, stredisko – Nové Zámky - DÚR/DSP
 • Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel–projektová príprava, stredisko – Zvolen DÚR/DSP
 • Rekonštrukcia administratívnej budovy VVÚŽ Vrútky - DSPRS
 • ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1.etapa výstavby - DSRS
 • Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava - DSZ
 • Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava, stredisko – Žilina - DÚR/DSP
 • Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava, stredisko – Bratislava - DÚR/DSP
 • Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava, stredisko – Humenné - DÚR/DSP

Zoznam  samostatne riešených projektov PBS a plán BOZP:

 • Plniaca stanica potravinárskych olejov - Tatranská Štrba - DSP
 • ŽSR, Modernizácia koridoru št. hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), Projekt protipož. ochrany , UČS 6, UČS 9
 • Žst. Trenčianska Teplá - rekonštrukcia staničnej budovy a priľahlých objektov PO
 • TAP 200 Holcim, a.s. - PBR
 • Lidl Slovenská Republika
 • Tatranská Polianka, komplexná rekonštrukcia budov
 • Stavadlo - projekt + vlastná realizácia - projektová dokumentácia
 • Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka Plán BOZP
 • NŽST Uľanka, rekonštrukcia výhybiek č. 5, 8, 9, 10 a sanácia žel. spodku a diaľkové ovládanie zabez. zariad. v úseku B.Bystrica - Uľanka, Plán BOZP
 • ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB - PPO, BOZP

Dokumenty

Fotogaléria

Pozemné stavby
Pozemné stavby
Pozemné stavby
Pozemné stavby

Zoznam referencií