REFERENCIE

CESTNÁ DOPRAVA

Prehľad projektovej dokumentácie stavieb spracovanej spoločnosťou SUDOP Košice a.s.:

  • Stavebné úpravy ciest v správe SC KSK Správa a údržba Rožňava
  • Cesta III/06433 Sľažany, nadcestie nad železničnou traťou
  • Cesta III/50210 Sečovce, prieťah
  • SSC IÚ Košice, Rekonštrukcia mostov (Sulín, Beniakovce, Bretka, Čižatice, Krásnohorská Dlhá Lúka)
  • KSK, Stavebné úpravy cesty II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,6 km

Dokumenty

Fotogaléria

Cestná doprava

Zoznam referencií